12.mars avholdes årets første InspirasjonsKilden under tittelen "Radikalisering - angår det oss?".

For å vise bredden og kompleksiteten i tematikken, og belyse de gode regionale forebyggingstiltakene har vi invitert både nasjonale og regionale foredragsholdere til Kilden denne dagen.  Blant andre statssekretær, og tidligere leder av 22.juli kommisjonen Laila Bokhari, Rose Olsen fra Agder politidistrikt,en representant for Muslimsk Union i Agder, Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) og Gwyn Øverland RVTS Sør. Ordstyrer for dagen er Joseph Salomonsen fra IMDi.

Sted: Foaje Nord, Kilden Teater- og Konserthus

Tid: 12 mars kl. 12.00-13.30

Arrangementet er åpent for alle - Velkommen!

 

Statssekretær og tidligere leder for 22.juli kommisjonen Laila Bokhari gjester InspirasjonsKilden 12. mars.