Det var naturlig å ta fatt i flyktningesitasjonen på InspirasjonsKilden i november. Og det var gøy å få til et program med lokale aktører, som hadde mye å bidra med. Redaktør i Kristiansands Avis, Birgitte Klækken, hadde vært på Lesvos og kom hjem med mange bilder fra det hun opplevde der. Hun ga et bilde av sine inntrykk, både ut fra et medieperspektiv, og som medmenneske. Joseph Salomonsen, rådgiver i IMDi Sør, ga innspill om tall og fakta - og et historisk blikk på hvorfor folk flykter. Noen av budskapet hans er at det er viktig med tall og fakta, men verdigrunnlaget må være på plass. Ting må settes i en sammenheng. Monica Strandmyr, en nordnorsk ildsjel, bosatt i Kristiansand, tok initiativ til Refugees welcome to Vest-Agder. Og de har tatt mange initiativ som gjør situasjonen for mange flyktninger enklere. Hun hadde med to nyankomne syrere, som var på rask vei inn i en god tilværelse i Kristiansand, den ene hadde alt fått jobb!

Det var over 100 på InspirasjonsKilden denne dagen. Blant anna ei gruppe fra voksenopplæringa i Songdalen,. og ei gruppe fra Søgne og Grimstad. Ei skoleklasse fra KKG og ellers andre interesserte.