Her finner du bilder og korte oppsummeringer av tidligere utgaver av Inspirasjonskilden og andre arrangementer som Agder for alle bidrar til.

 

Dialogmøte 21.november 2013

Agder for alle arrangerer Dialogmøte i samarbeid med Forum for tro og livssyn: Kors på halsen - Om bruk av religiøse symboler i det offentlige rom. Møtet finner sted på Kristiansand Folkebibliotek torsdag 21.november klokken 19.15.

Hovedinnleder er Birte Løvåsen fra Den norske kirke. Med seg i panelet har hun Frode Eikenes fra den katolske kirke, Abdullahi Mohamed Allason, som er norsk muslim, Kristian Røssak fra Human-Etisk forbund og Kåre Melhus fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

 

"Internasjonale Agder- muligheter og utfordringer", 23. okt. 2013 

Agder for alle deltar i Internasjonal uke i Kristiansand. Vi arrangerer InspirasjonsKILDEN onsdag 23.oktober i Kilden klokken 12-13.30. Tema er "Internasjonale Agder - muligheter og utfordringer."

Vi vil sette fokus på de mange arbeidsinnvandrerne i Agder, særlig fra EØS-land. Eksempelvis er nå polakker den største innvandringsgruppen i Norge. Arbeidsinnvandrere blir ofte først og fremst forbundet med midlertidig arbeidskraft i det norske samfunnet, men mange av dem etablerer seg nå med sine familier i Norge. Hvilke muligheter og utfordringer medfører dette for arbeidsgivere og samfunnet ellers? Hvordan kan arbeidsgivere og kommuner tilrettelegge for at arbeidsinnvandrere og deres familier skal trives og ønsker å bli i Norge over tid?

Hovedinnleder er Morten Stensberg fra Caritas Norges infosenter for arbeidsinnvandrere. Øvrige innledere vil bidra med ulike faglige perspektiver på det internasjonale arbeidslivet på Agder:

Joke Verwaard  er prosjektrådgiver INN Expat-Program - Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Alan Ahmadi er statsviter og selvstendig næringsdrivende.

Hallgeir Johansen er EURES-konsulent i NAV-Vest-Agder.

Odd-Asle Abildsnes er sekretær i Fellesforbundet i Vest-Agder

Vi ønsker velkommen til alle som ønsker mer kunnskap og dialog om det internasjonale arbeidslivet på Agder!