Fullt hus på InspirasjonsKILDENs mediedebatt

Det ble trangt om plassen under paneldebatten «Av utenlandsk opprinnelse – makt og språkbruk i media» 13. februar. Det var hele 167 personer i publikum. Innleder og sosiolog Sharam Alghasi gav en analyse av utviklingen i medienes tilnærming til innvandrere de siste tiårene. Han viste til hvordan mediene har bidratt til å påvirke opinionens holdninger til innvandrere. Alghasi hevdet at mediene har bidratt til stereotypier om innvandrere og til å forsterke sosiale skiller mellom den norske majoriteten og innvandrerbefolkningen. Han oppfordrer mediene til i større grad å gjenspeile mangfoldet blant befolkningen i Norge, uavhengig av etnisitet og kultur.

De andre paneldeltakerne fra ulike medier i Agder, viste til at det har skjedd en økt bevisstgjøring og positiv endring i medienes tilnærming til innvandrere. En er mer bevisst på hvilke begreper en bruker overfor minoriteter. Et spørsmål er likevel når det er relevant å knytte personer til etnisitet. Sjefsredaktør i Fædrelandsvennen mente at etnisk opprinnelse vil være relevant informasjon i kriminalsaker. Medieviter Terje Skjerdal påpekte at journalister uansett må etterstrebe at fakta kommer frem. Distriktssjef i NRK Sørlandet sa at Agder fortsatt har en utfordring med manglende representasjon fra personer med innvandrerbakgrunn både i mediestillinger og nyhetsdekning. Rajan Chelliah fra NRK Migrapolis fortalte at hans redaksjon jobber nettopp med å vise noe av mangfoldet i hele den norske befolkningen, ikke bare blant grupper med innvandrerbakgrunn.  

Panelet bestod i sin helhet av: Sharam Algashi fra Markedshøyskolen, Rajan Chelliah fra NRK Migrapolis, Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Morten Rød, sjefredaktør i Agderposten, Anders Sårheim, distriktssjef i NRK Sørlandet og Terje Skjerdal som er medieviter ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Cheryl Macdonald, kommunikasjonsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune ledet møtet.