Det er klart for ny utgave av InspirasjonsKILDEN den 22.mai fra 14.00- 15.30 i foajeen på Kilden teater og konserthus i Kristiansand.

Spørsmålet om hvordan det norske samfunnet skal forholde seg til romfolket engasjerer mange. Men stemmer mytene om dem? Hva kan man gjøre for å hjelpe romfolket?  Og hva vil et eventuelt nasjonalt tiggeforbud medføre?

Vi inviterer til foredrag og debatt med kunnskapsrike innledere. Hovedinnleder er Ada Engebrigtsen fra NOVA/HiOA.

 Panel:

Christophoros Schuff, Menneskeriarbeid.no

Nicolae Stoica, Gatemagasinet «Gata»

Leif Rasmussen, «Fra tiggerkopp til skrujern»

Kari Klingsheim, Frelsesarmeen

Velkommen til en kunnskapsbasert paneldebatt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Fullt hus på InspirasjonsKILDENs mediedebatt

Det ble trangt om plassen under paneldebatten «Av utenlandsk opprinnelse – makt og språkbruk i media» 13. februar. Det var hele 167 personer i publikum. Innleder og sosiolog Sharam Alghasi gav en analyse av utviklingen i medienes tilnærming til innvandrere de siste tiårene. Han viste til hvordan mediene har bidratt til å påvirke opinionens holdninger til innvandrere. Alghasi hevdet at mediene har bidratt til stereotypier om innvandrere og til å forsterke sosiale skiller mellom den norske majoriteten og innvandrerbefolkningen. Han oppfordrer mediene til i større grad å gjenspeile mangfoldet blant befolkningen i Norge, uavhengig av etnisitet og kultur.

De andre paneldeltakerne fra ulike medier i Agder, viste til at det har skjedd en økt bevisstgjøring og positiv endring i medienes tilnærming til innvandrere. En er mer bevisst på hvilke begreper en bruker overfor minoriteter. Et spørsmål er likevel når det er relevant å knytte personer til etnisitet. Sjefsredaktør i Fædrelandsvennen mente at etnisk opprinnelse vil være relevant informasjon i kriminalsaker. Medieviter Terje Skjerdal påpekte at journalister uansett må etterstrebe at fakta kommer frem. Distriktssjef i NRK Sørlandet sa at Agder fortsatt har en utfordring med manglende representasjon fra personer med innvandrerbakgrunn både i mediestillinger og nyhetsdekning. Rajan Chelliah fra NRK Migrapolis fortalte at hans redaksjon jobber nettopp med å vise noe av mangfoldet i hele den norske befolkningen, ikke bare blant grupper med innvandrerbakgrunn.  

Panelet bestod i sin helhet av: Sharam Algashi fra Markedshøyskolen, Rajan Chelliah fra NRK Migrapolis, Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Morten Rød, sjefredaktør i Agderposten, Anders Sårheim, distriktssjef i NRK Sørlandet og Terje Skjerdal som er medieviter ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Cheryl Macdonald, kommunikasjonsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune ledet møtet.

Her finner du bilder og korte oppsummeringer av tidligere utgaver av Inspirasjonskilden og andre arrangementer som Agder for alle bidrar til.

 

Dialogmøte 21.november 2013

Agder for alle arrangerer Dialogmøte i samarbeid med Forum for tro og livssyn: Kors på halsen - Om bruk av religiøse symboler i det offentlige rom. Møtet finner sted på Kristiansand Folkebibliotek torsdag 21.november klokken 19.15.

Hovedinnleder er Birte Løvåsen fra Den norske kirke. Med seg i panelet har hun Frode Eikenes fra den katolske kirke, Abdullahi Mohamed Allason, som er norsk muslim, Kristian Røssak fra Human-Etisk forbund og Kåre Melhus fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

 

"Internasjonale Agder- muligheter og utfordringer", 23. okt. 2013 

Agder for alle deltar i Internasjonal uke i Kristiansand. Vi arrangerer InspirasjonsKILDEN onsdag 23.oktober i Kilden klokken 12-13.30. Tema er "Internasjonale Agder - muligheter og utfordringer."

Vi vil sette fokus på de mange arbeidsinnvandrerne i Agder, særlig fra EØS-land. Eksempelvis er nå polakker den største innvandringsgruppen i Norge. Arbeidsinnvandrere blir ofte først og fremst forbundet med midlertidig arbeidskraft i det norske samfunnet, men mange av dem etablerer seg nå med sine familier i Norge. Hvilke muligheter og utfordringer medfører dette for arbeidsgivere og samfunnet ellers? Hvordan kan arbeidsgivere og kommuner tilrettelegge for at arbeidsinnvandrere og deres familier skal trives og ønsker å bli i Norge over tid?

Hovedinnleder er Morten Stensberg fra Caritas Norges infosenter for arbeidsinnvandrere. Øvrige innledere vil bidra med ulike faglige perspektiver på det internasjonale arbeidslivet på Agder:

Joke Verwaard  er prosjektrådgiver INN Expat-Program - Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Alan Ahmadi er statsviter og selvstendig næringsdrivende.

Hallgeir Johansen er EURES-konsulent i NAV-Vest-Agder.

Odd-Asle Abildsnes er sekretær i Fellesforbundet i Vest-Agder

Vi ønsker velkommen til alle som ønsker mer kunnskap og dialog om det internasjonale arbeidslivet på Agder!

 

 

 

Så snart programmet for neste Inspirasjonskilden er klart, finner du  det her!

InspirasjonsKILDEN er et åpent forum for interkulturell debatt. Vi inviterer kunnskapsrike foredragsholdere og debattanter og setter aktuelle tema på dagsorden. Slik vil vi legge til rette for utveksling av erfaringer og kunnskap på tvers av kulturer, religioner og etnisiter. Vi mottar støtte fra IMDI, Kristiansand kommune, Lyngdal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune for å gjennomføre disse arrangementene.

Loveleen Brenna holder innlegg om mangfoldsledelse. Inspirasjonskilden 13.juni 2013.