LNU organiserer norske barne- og ungdomsorganisasjoner. De legger vekt på inkludering og mangfold, og har laget en mangfoldsguide som samler tekster og konkrete metoder og verktøy for frivillige organisasjoner og fritisklubber som ønsker å jobbe med mangfold og inkludering.