Mangfoldsspeilet er et måle- og prosessverktøy for offentlige og private virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med organisasjonsutvikling i et mangfoldsperspektiv.