Agder for alle fungerer som det nettverket initiativtakerne hadde tenkt. På samlinga "flerkulturell verdiskaping Agder" nylig kunne de 20 deltakerne utveksle informasjon, erfaringer, prosjekter og aktiviteter, i tillegg til å få nye bekjente og nye idéer.

Øyvind Hope fra Batteriet fortalte om prosjektet Problem:Løst.  Det er en arena på tvers av sektorer og kompetanse som samarbeider for å løse konkrete utfordringer.  Målet er at folk med egne virksomheter, eller ønske om å etablere en virksomhet skal gjøre dette uten å gjøre "alle feila sjøl". Ingen tvil om at etablerere/gründere med en annen kulturbakgrunn en norsk har nytte av dette nettverket som Batteriet tar initiativ til. Det handler om å skaffe seg riktige forretningspartnere og få innsikt i lover og regler og prosedyrer som gjelder for å lykkes.

 

 

 

Når tre organisasjoner går sammen om å lage en fagdag må det jo bli bra. Dette handla om "greier du å gå ut av ditt gode skinn?", Mobile liv og tilhørighet, "Med hodet og hjertet på forskjellige steder og å være aleine med fortellinga.

Det var FN-sambandet, Røde Kors Vest-Agder og Stiftelsen Arkivet som laga en fagdag for folk som jobber tett på flyktninger. Deltakerlista viste at det var mange fra NAV og fra velkomstsenteret i Domkirkas menighetshus.  Abdullahi Alason, rådgiver i IMDi og flyktning fra Somalia,  innleda med å si at fellesskolen og felles velferdsgoder er gull verd for inkludering og skape felles referansepunkt for barn og unge, uansett kulturell bakgrunn. Han fortalte også om sitt møte med Norge og hva som gjorde inntrykk på han i møte med nordmenn. Fortsatt har han problemer med å forstå verdien av å dra på hytta, være helt aleine med ei bok. "Hva er poenget med å være aleine, når du kan ha det fint sammen med andre?". Førsteamanuensis ved NLA høgskole, Asle Jøssang, holdt foredrag om kulturavhengighetens snubletråder i møte med fremmede. Kulturavhengig er den kulturen vi er født og oppvokst med, og som ligger i "ryggmargen". Arsiema Gebru Tezare flykta fra Etiopia og kom til Norge som 24 åring. Hun hadde utdannelse fra hjemlandet, men har fortsatt med master og jobber nå med intro programmet i NAV. Hun ble utfordret i samtaler med Asle Jøssang og av Hege Wallevik fra Agderforskning og i samtale med psykolog Hildegunn Sarita Selle om hvordan det er å ha hode og hjerte på forskjellige steder. Det er ikke enkelt å ha familien langt bort, og vite at slik vil det alltid være. Det skaper en ensomhet som mange ikke forstår. Samtidig som en skal skape et nytt hjem i Norge for egen familie, og bli en del av det norske samfunnet, så bærer en med seg erfaringer, drømmer og lengsler fra familie og kultur en måtte reise fra. Psykologspesialist Hildegunn Selle er vokst opp i Bangladesh med norske foreldre, men barnepika hennes har prega henne så sterkt at hun har likevel en dragning og lengsel mot landet hun vokste opp de første 11 åra av sitt liv. Hvor er hjemme, liksom?

Kjetil Grødum er forskningsleder ved stiftelsen Arkivet, og avslutta seminaret med "når fortellingen må ommøbleres". Skape en trygg identitet ved bruk av fortellinger. Tilknytning/integrering må skapes på nytt, en må finne sin egen vei. Et godt tips til spørsmål en gjerne kan stille folk som har flykta, reist langt, kjenner på lengselen etter det man har reist fra, er hva er ditt favorittsted, din yndlingsplass, din yndlingstid på året - vær med på å hente fram minner!

 

 

Dette er et tema i seminarrekka Agderforskning har i Sørlandet Kunnskapspark, som de kaller På veien hjem seminar. Dette tema blir tatt opp 20. april kl. 14.00

Dette er noe av det Agderforskning sammen med NOVA og de to polske forskningsmiljøene Jagiellonian University (Krakow) og Center for International Relations (Warszawa) har undersøkt gjennom prosjektet

TRANSFAM: Doing family in a transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality (Norway Grants).

 

Alle er velkomne, og vi ønsker spesielt velkommen til polske og norske representanter i skolen, myndighetspersoner fra kommune, fylke og stat, polske familier og organisasjoner med interesse for integrering, arbeidsinnvandrere og polske familier i Norge.

Programmet vedlagt her.

 

 

Kurset i flerkulturell forståelse måtte bytte kurslokale på grunn av stor interesse. Kristiansand kommune planla og gjennomførte kurs for sine ledere, som så at dette burde flere få glede av. Blant annet ansatte og frivillige i frivillige organisasjoner. Om lag 200 deltakere fra hele Vest-Agder deltok på kurset på UiA nå nylig.

Stor interesse for kurset. Programmet ligger her. Kristiansand kommune har laga eit kurs i flerkulturell forståelse, som de nå tilbyr til frivillige organisasjoner og til nettverket i Agder for Alle. Kurset ble først gjennomført for ledere i kommunen, og hadde mer fokus på enkelte av innlegga i kurset. Dette er et kurs som kan være nyttig å ta med seg i arbeidet i frivillige organisasjoner spesielt, men også som allmennkunnskap. Prosjektleder i AfA var med i planleggingsgruppa.