Den 2.juni kan du møte opp og stille politikerne dine spørsmål om inkludering!

 

STED OG TID: Rådhuskvartalet, tirsdag 2. juni 2015 kl. 17.30 til 19.30

Arrangementet er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, KIA og Batteriet.