Stor interesse for kurset. Programmet ligger her. Kristiansand kommune har laga eit kurs i flerkulturell forståelse, som de nå tilbyr til frivillige organisasjoner og til nettverket i Agder for Alle. Kurset ble først gjennomført for ledere i kommunen, og hadde mer fokus på enkelte av innlegga i kurset. Dette er et kurs som kan være nyttig å ta med seg i arbeidet i frivillige organisasjoner spesielt, men også som allmennkunnskap. Prosjektleder i AfA var med i planleggingsgruppa.