Dette er et tema i seminarrekka Agderforskning har i Sørlandet Kunnskapspark, som de kaller På veien hjem seminar. Dette tema blir tatt opp 20. april kl. 14.00

Dette er noe av det Agderforskning sammen med NOVA og de to polske forskningsmiljøene Jagiellonian University (Krakow) og Center for International Relations (Warszawa) har undersøkt gjennom prosjektet

TRANSFAM: Doing family in a transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality (Norway Grants).

 

Alle er velkomne, og vi ønsker spesielt velkommen til polske og norske representanter i skolen, myndighetspersoner fra kommune, fylke og stat, polske familier og organisasjoner med interesse for integrering, arbeidsinnvandrere og polske familier i Norge.

Programmet vedlagt her.