Kurset i flerkulturell forståelse måtte bytte kurslokale på grunn av stor interesse. Kristiansand kommune planla og gjennomførte kurs for sine ledere, som så at dette burde flere få glede av. Blant annet ansatte og frivillige i frivillige organisasjoner. Om lag 200 deltakere fra hele Vest-Agder deltok på kurset på UiA nå nylig.

 

Joseph Salomonsen, rådgiver i IMDi,  satte tema inn i en sammenheng, og innleda om fakta og tall i forhold til migrasjon, og noen begrepsavklaringer. Førsteamanuensis Anne Ryen ved UiA tok med seg masterstudenten i sosiologi, Aleksandra Rados, hadde innlegg om hva tverrkulturell kommunikasjon kan bety i hverdagen. Tema for innlegget var "Hvorfor du bør bli med i bærplukkerforeningen". Pål Solhaug ved RVTS (ressurssenter om vold, traumebehandling og selvmordsforebygging) brukte god tid på sitt innlegg om betydningen av de gode menneskemøtet.

Det var tydelig populært å høre om erfaringene fra den "virkelige verden".  Leder i frivillighetssentralen i Flekkefjord, Marianne Hafte,  hadde tatt med seg bystyrerepresentanten Angosom Teklehaimanot, for å fortelle om sine erfaringer med integrering i kommunen. Noe av suksessfaktoren der var samhandling og samarbeid på tvers av etater og organisasjoner i alle sammenhenger. Neda Afshari fortalte om sitt engasjement i Lunar, og som ga henne kompetansen hun trengte for å søke jobb. Ayman Hassans hadde tidlig engasjert seg som frivillig da han kom til Vennesla for snart fem år siden. Det var med på å gi han nettverk og venner.

Kurset vil bli fulgt opp av to ettermiddagsmoduler, spesielt med tanke på frivillige som ikke kan komme på kurs på dagtid. Kurset er i samarbeid med IMDi, Agder for Alle, UiA, RVTS og Kristiansand kommune.