Når tre organisasjoner går sammen om å lage en fagdag må det jo bli bra. Dette handla om "greier du å gå ut av ditt gode skinn?", Mobile liv og tilhørighet, "Med hodet og hjertet på forskjellige steder og å være aleine med fortellinga.

Det var FN-sambandet, Røde Kors Vest-Agder og Stiftelsen Arkivet som laga en fagdag for folk som jobber tett på flyktninger. Deltakerlista viste at det var mange fra NAV og fra velkomstsenteret i Domkirkas menighetshus.  Abdullahi Alason, rådgiver i IMDi og flyktning fra Somalia,  innleda med å si at fellesskolen og felles velferdsgoder er gull verd for inkludering og skape felles referansepunkt for barn og unge, uansett kulturell bakgrunn. Han fortalte også om sitt møte med Norge og hva som gjorde inntrykk på han i møte med nordmenn. Fortsatt har han problemer med å forstå verdien av å dra på hytta, være helt aleine med ei bok. "Hva er poenget med å være aleine, når du kan ha det fint sammen med andre?". Førsteamanuensis ved NLA høgskole, Asle Jøssang, holdt foredrag om kulturavhengighetens snubletråder i møte med fremmede. Kulturavhengig er den kulturen vi er født og oppvokst med, og som ligger i "ryggmargen". Arsiema Gebru Tezare flykta fra Etiopia og kom til Norge som 24 åring. Hun hadde utdannelse fra hjemlandet, men har fortsatt med master og jobber nå med intro programmet i NAV. Hun ble utfordret i samtaler med Asle Jøssang og av Hege Wallevik fra Agderforskning og i samtale med psykolog Hildegunn Sarita Selle om hvordan det er å ha hode og hjerte på forskjellige steder. Det er ikke enkelt å ha familien langt bort, og vite at slik vil det alltid være. Det skaper en ensomhet som mange ikke forstår. Samtidig som en skal skape et nytt hjem i Norge for egen familie, og bli en del av det norske samfunnet, så bærer en med seg erfaringer, drømmer og lengsler fra familie og kultur en måtte reise fra. Psykologspesialist Hildegunn Selle er vokst opp i Bangladesh med norske foreldre, men barnepika hennes har prega henne så sterkt at hun har likevel en dragning og lengsel mot landet hun vokste opp de første 11 åra av sitt liv. Hvor er hjemme, liksom?

Kjetil Grødum er forskningsleder ved stiftelsen Arkivet, og avslutta seminaret med "når fortellingen må ommøbleres". Skape en trygg identitet ved bruk av fortellinger. Tilknytning/integrering må skapes på nytt, en må finne sin egen vei. Et godt tips til spørsmål en gjerne kan stille folk som har flykta, reist langt, kjenner på lengselen etter det man har reist fra, er hva er ditt favorittsted, din yndlingsplass, din yndlingstid på året - vær med på å hente fram minner!