Agder for alle fungerer som det nettverket initiativtakerne hadde tenkt. På samlinga "flerkulturell verdiskaping Agder" nylig kunne de 20 deltakerne utveksle informasjon, erfaringer, prosjekter og aktiviteter, i tillegg til å få nye bekjente og nye idéer.

Øyvind Hope fra Batteriet fortalte om prosjektet Problem:Løst.  Det er en arena på tvers av sektorer og kompetanse som samarbeider for å løse konkrete utfordringer.  Målet er at folk med egne virksomheter, eller ønske om å etablere en virksomhet skal gjøre dette uten å gjøre "alle feila sjøl". Ingen tvil om at etablerere/gründere med en annen kulturbakgrunn en norsk har nytte av dette nettverket som Batteriet tar initiativ til. Det handler om å skaffe seg riktige forretningspartnere og få innsikt i lover og regler og prosedyrer som gjelder for å lykkes.

Lisbeth Iversen i "Hjerte for Arendal" viser til det store og gode nettverket med en metode som fungerer godt i Inkluderingsarbeidet. De har laga ei kokebok om inkludering i lokalmiljøet.  Det som imponerer i "Hjerte for Arendal" er samarbeidet med det offentlige, frivillige organisasjoner, enkeltpersoner, næringsliv og institusjoner.

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har tatt initiativ til tiltak for å få flere i arbeid. Blant anna gjennom prosjektet "flerkulturell verdiskaping". Dette ble presentert av Atle Tjelflaat og Jens Anders Risvand fra etablerersenteret i Vest-Agder, EVA senteret, og Agnese Bjerkholt fra Aust-Agder fylkeskommune.

Melinda Kvinlaug er medlem i nettverket "Agder for Alle" og presenterte sitt nye prosjekt, som handler om opplæring i "boevne".  En film og kurs som sier noe om hva som forventes av innvandrere i et nytt lokalmiljø for god integrering.  Melindagateway.