12.mars avholdes årets første InspirasjonsKilden under tittelen "Radikalisering - angår det oss?".

For å vise bredden og kompleksiteten i tematikken, og belyse de gode regionale forebyggingstiltakene har vi invitert både nasjonale og regionale foredragsholdere til Kilden denne dagen.  Blant andre statssekretær, og medlem av 22.juli kommisjonen Laila Bokhari, en representant fra Agder Politidistrikt, Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP), Gwyn Øverland RVTS Sør og en representant for Muslimsk Union i Agder. Ordstyrer for dagen er Joseph Salomonsen fra IMDi.

Sted: Foaje Nord, Kilden Teater- og Konserthus

Tid: 12 mars kl. 12.00-13.30

Arrangementet er åpent for alle - Velkommen! 

Hva er de gode inkluderingsgrepene? Dette er tematikken for årets andre nettverksamling for Agder for alle den 2. desember på Strand hotell på Fevik.

Under samlingen ønsker man å fokusere på nye ideer i integreringsarbeidet og utveksle erfaringer rundt dette. I Rælingen kommune har man imponerende resultater etter introduksjonsprogrammet, og man gjør ting på en litt annerledes måte. Så langt i år har samtlige deltakere i introduksjonsprogrammet gått over i jobb eller videre utdanning etter introduksjonsprogrammet, og kommunen har over tid hatt stabilt imponerende resultater langt over den nasjonale målsettingen på 55 prosent. Vi har invitert Narges Pourzia, leder for flyktnings- og integreringstjenesten i Rælingen til samlingen. I tillegg blir det mange inspirerende innlegg fra deltakere i nettverket, deriblant IMDi, Arendal voksenopplæring og Lyngdal for alle. Vi ser frem til en spennende erfaringsutveksling på Fevik.

Strand hotell

 

20- 21 november arrangerer IMDi Sør erfaringssamling for kommuner som har tatt imot syriske overføringsflyktninger.

Frist for påmelding er 30 oktober 2014 til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Arrangmentet finner sted på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal.

Dag 1

Kl. 11.30: Registrering i resepsjon og lunsj

Kl. 13.00: Velkommen

Kl. 13.10: Hva skjer i Syria og Irak? Det globale flyktningebildet. v/ seniorrådgiver Pål Nesse, Flyktninghjelpen

Kl. 14.30: Benstrekk

Kl. 14.45: Flyktninger og mestringsstrategier v/Eugene Guribye, Agderforskning. Innspill fra deltakerne

Kl.15.45: Benstrekk

Kl. 16.00-16.45: Erfaringer med tidligere grupper fra regionen med blikk på barn og unge spesielt v/ Lene Biørn, regional koordinator, IMDi sør

Kl. 18.00: Middag på hotellet for de som overnatter/ ønsker å kjøpe middag

 

Dag 2

Kl. 09.00: Generelt om stress, traumer, kulturelle uttrykk. Hvordan kan kommunene best rigge for psykisk helsearbeid?  Mette Marit Laading v/ fra Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Sørlandets sykehus.  Innspill fra deltakerne

Kl. 10.30: Benstrekk

Kl. 10.45: Kommunene deler erfaringer om sine forberedelser før ankomst av flyktningene. Kristiansand og Seljord innleder med 20 min hver, åpent for spørsmål fra deltakerne

Kl. 12.15: Vi går mot avslutting. Innspill og behov vedr neste års arbeid.

Kl.12.30: Lunsj og vel hjem

 

 

Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS sør) Sørlandet Sykehus HF og Agderforskning inviterer til et på-veien-hjem-seminar i forbindelse med lanseringen av boken «Nordic Work with Traumatised Refugees: Do We Really Care?».

Tid: 26. november kl. 14.30-15.30

Sted: Kantina, Sørlandet Kunnskapspark, Gimlemoen 19, Kristiansand.

 

De nordiske velferdsstatene har blitt beskrevet som fyrtårn i arbeidet med flyktninger som har blitt utsatt for traumatiske hendelser. Men har vi virkelig gjort det vi kan og bør i forhold til flyktningers mentale helse? Bryr vi oss virkelig? Dette er tematikken for den nye boken som lanseres i disse dager.

Boka bidrar til et utforskende perspektiv på utfordringer som profesjonelle støter på i arbeidet med flyktningers mentale helse og inkludering. Fokuset er ikke bare på helsetjenester men også på forhold ved asylmottak, voksenopplæringen, lokalsamfunnet, lovverket, frivillig sektor og enkeltmenneskers relasjoner til flyktningene. Et hovedbudskap er at dette arbeidet ikke er noe som kan settes bort til et kontor, men hele samfunnet må bidra.

Det stadig større fokuset på traumer, flyktningstrømmer og konflikter rundt omkring i verden gjør boken aktuell for det økende antallet profesjoner som dras inn i dette arbeidet.

Boka er redigert av Gwyn Øverland i RVTS, Eugene Guribye i Agderforskning og Birgit Lie i SSHF, og inneholder bidrag fra Nora Sveaas, Edward Hauff, Anders Hjern, Edith Montgomery og en hel rekke sentrale aktører på feltet. Inviterte forfattere vil presentere miniforedrag fra boka under seminaret.

Vel møtt!

 

Tirsdag 21.oktober arrangerer Seema alternativ karrieredag i Kristiansand.Tema er rekruttering, mangfold og framtidsrettet arbeidsliv. Blant innlederne er forskere og representanter for næringslivet i Kristiansand, og ikke minst talentene i Seemas talentprogram. Les mer på Seemas hjemmeside.

Bindende påmelding sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Gratis inngang.

Seema er et norsk eksempel på sosialt entrepenørskap, og jobber for å øke mangfoldet på det norske arbeidsmarkedet og for å få flerkulturelle kvinner inn i leder- og mellomlederposisjoner. Seema har aktivitet i Oslo og Kristiansand og ledes av Loveleen Brenna.