Konferansen arrangeres av IMDi Sør i samarbeid med Universitetet i Agder, Agderforskning, Senter for Likestilling, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Husbanken og Fylkesmannen i Vest-Agder. 

Formålet med konferansen er å synliggjøre kunnskapsproduksjonen som skjer på integreringsfeltet i Agder og Telemark, og markere at introduksjonsloven for nyankomne flyktninger er 10 år i 2014.

Vi ønsker våre samarbeidspartnere kommunene, sektormyndigheter, frivilligheten, næringslivet, akademia, media og andre som arbeider med og er interessert i ulike sider av integreringen i Agder og Telemark velkommen til konferanse!

 Påmeldingsfrist: 15. august. For påmelding, vennligst følg lenken under:

 https://eras.uia.no/reg.php?id=1161

 

Konferansen arrangeres fra lunsj til lunsj med oppstart kl 11 mandag 1. september og avslutning kl 13 tirsdag 2. september.

Pris per dag er 500 kr, som dekker lunsj og pausemat.

For deltakere som ønsker overnatting anbefaler vi Caledonien hotell eller Scandic Hotell Bystranda.

Refugee Alliance arrangerer miniforedrag, konsert og bruktmarked på Grønt Senter på Odderøya fredag 20. juni i anledning Verdens Flyktningdag.

Arendal innvandrerråd arrangerer sammen med organisasjonen ”Med hjerte for Arendal” dialogkafé med følgende tema:

Hva frivillighet betyr i Norge og hvorfor det er viktig å være en del av det, og hva det kan bety for innvandrere i form av demokratisk deltakelse, nettverksbygging, opplevelse av mening, språktilegnelse osv.?

Frivilligheten er også viktig som møteplass mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Halvparten av alle nordmenn jobber frivillig på fritiden. Det gjør også én av tre innvandrere fra Asia og Afrika. Men for få av dem finner sin plass i tradisjonelle, norske frivillige organisasjoner. Det er alt fra idrettslag til store hjelpe-organisasjoner. Innvandrere blir oppfordret til å delta i frivillig arbeid, men er det så enkelt?

Hvordan kan vi motivere flere til å være med på laget? Vel møtt til dialogkafé med informasjon, inspirasjon og enkel bevertning:

Mandag 2. juni kl. 18.00 i Arendal kultur- og rådhus, bystyresalen 2. etasje

Det var stor interesser da Agder for alle hadde invitert både forskere og lokale organisasjoner til en kunnskapsbsert paneldebatt om romfolket. Sørnett dekket arrangementet, osom du kan lese mer om her.

"Kunnskap om romfolket slår ihjel mytene", skriver Sørnett.no om  InspirasjonsKILDEN som fant sted den 22. mai.

Les mer her.