Agder for alle-nettverket er blitt til gjennom flere år med idedugnad, drøftinger og møter. Initiativet kom fra ei gruppe privatpersoner som ville skape et bedre klima for å utvikle de flerkulturelle samfunnene i regionen.

Heidi Randall, Cynthia Neri Trydal og Øyvind Økland var initiativtakere og startet opp arbeidet. Etter hvert søkte de samarbeid med offentlige og frivillige organisasjoner som kunne dele visjonene og være med å utvikle idéene.

Bildet viser fra venstre: Lisbeth Reed, Øyvind Økland, Cynthia Neri Trydal, Abid Raja (på besøk i anledning oppstart av Inspirasjonskilden), Heidi Randall og Inga Lauvdal.

2010: RIK Agder

Våren 2010 ble det dannet ei arbeidsgruppe under navnet RIK Agder. RIK sto for "Ressursnettverk for Interkulturell Kommunikasjon". Arbeidsgruppa besto av: Lisbeth Reed og Inga Lauvdal (Vest-Agder fylkeskommune), Anne Aunevik og Toril Hogstad (Kristiansand kommune), Pernille Baardson (IMDI Sør), Andre Roshan (UiA, Grimstad/Arendal nnvandrerråd), Torunn A. Ask (UiA, Kristiansand), Nishi Asdal (Arendal kommune),Tora Skippervold (Grimstad kommune), Ir Channa (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene, KIM), Øyvind Økland (Mediehøgskolen), Cynthia Neri Trydal (Kristiansand innvandrerråd, som seinere ble nedlagt) Heidi Randall (privat, Grimstad).

RIK Agder tok utgangspunkt i den økende internasjonaliseringen av nærings- og samfunnsliv. Økt innvandring til landsdelen skaper et økende behov for interkulturell dialog. Flere års forarbeid for å etablere et regionalt internasjonalt hus i Kristiansand hadde ikke førte fram, og nå ville arbeidsgruppa i RIK Agder dra i gang en alternativ felles satsing i forhold til flerkulturelt mangfold.  Hvordan kunne en felles plattform for interkulturell dialog og kompetanse på Agder rigges? Hvordan kunne det lages en god oversikt over hvem som har noe å tilby på dette feltet? 

Arbeidsgruppa ville ta utgangspunkt i erfaring, gode initiativer og tiltak: Arendal internasjonalt senter, Kristiansand kommunes handlingsplaner for flekulturell rekruttering og internasjonalt mangfold i kommunen, verktøy for flerkulturell rekruttering og likeverdige offentlige tjenester utvikla i prosjekter i Vest-Agder fylkeskommune, Dialogforum som ble koordinert av politiet  og Global Future, ledet av NHO. Kunne alle gode tiltak og verktøy samles og gjøres tilgjengelige for alle? Kunne det hentes inspirasjon fra tiltak fra andre regioner som Internasjonalt hus  i Stavanger, Hordalandsmodellen for opplæring av offentlig ansatte og Flerkulturelt senter ved Glomdalmuseet?

Agder for alle

Navnet på nettverket ble endret til Agder for alle i 2011. Inspirasjonen kom fra Regionplan Agder 2020 som har "Det gode livet - Agder for alle" som ett viktig mål. Det ble utarbeidet Agder for alle-logo og etablert Facebookside. Et viktig konkret tiltak var Inspirasjonskilden, et åpent forum med bred målgruppe. Den aller første Inspirasjonskilden ble arrangert i det helt nye Kilden teater - og konserthus med Abid Raja som trekkplaster og inspirator, og et mangfoldig publikum med mye skoleelever. Det ble arrangert en rekke inspirasjonskildemøter i 2011 og 2012 som stort sett var godt besøkt og fikk god pressedekning.

 

Arbeidet for å finansiere og utvide aktiviteten ble forsterket gjennom 2011, i samarbeid med sekretariatet for Regionplan Agder 2020. Våren 2012 vedtok de to fylkeskestingene å gi økonomisk tilskudd til Agder for alle, som en del av fylkeskommunenes tiårssatsing for likestilling, og et delprosjekt i prosjektet Likestilling som regional kraft.

Delprosjekt i Likestilling som regional kraft 

Høsten 2012 startet Likestilling som regional kraft med Helle Ingeborg Mellingen som prosjektleder. Prosjektet er et ledd i regionens tiårssatsing for likestilling, og siden likestilling nå skal handle om mer enn kjønnslikestilling,  passer det godt at Agder for alle går inn i denne sammenhengen.

For å få stabil arbeidskapasitet til å utvikle Agder for alle videre ble det bestemt å bruke en del av det fylkeskommunale tilskuddet til en sekretariatsfunksjon for nettverket. Agderforskning leverte et godt tilbud, og ble valgt som samarbeidspartner fra august 2013.