Vi er med i Agder for alle:

Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Grimstad kommune, Kristiansand kommune, IMDI, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Universitetet i Agder, Røde Kors, Batteriet, Refugee Alliance, KIA, Arendal innvandrerråd, LO Vest-Agder, Ressurssenter om vold og traumatisk stress (RVTS), Arendal voksenopplæring, Kongsgård Skolesenter, NAV Arendal, NAV Søgne, Norske Kvinners Sanitetsforening, Lunar, Senter for likestilling, Den afrikanske organisasjonen i Agder, Med hjerte for Arendal, Misjonsforbundets menighet på Sørlandet, Agderforskning, Åseral kommune, Den norske kirke, Melinda Gateway, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Kristiansand (SEIF), Lindesnes kommune, Polonia Norweska Sørlandet. FN-Sambandet Sør, Redd Barna, region Sør, Refugee welcome to Vest-Agder, Aust-Agder Røde Kors, Vest-Agder Røde Kors,

Listen oppdateres etter som nye medlemmer kommer til.